Publicerat 26 oktober, 2020

Magnolia Bostad kallar till extra stämma för att besluta om utdelning

Aktieägarna i bostadsutvecklaren Magnolia Bostad kallas till extra bolagsstämma den 20 november.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att genomföra genom förhandsröstning, poströstning. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning för 2019 på 2 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 24 november, vilket innebär att aktien handlas exklusive rätt till utdelning den 23 november.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]