Foto: Magnoila Bostad
Publicerat 1 oktober, 2019

Magnolia Bostad hyr ut till Östersunds kommun

Magnolia Bostad har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Östersunds kommun. Det rör sig om ett nytt vård- och omsorgsboende om 80 lägenheter och cirka 6 300 kvadratmeter.

Arkitekturen i byggnaden som ska inhysa vård- och omsorgsboendet är inspirerad av områdets samiska historik. Den uppförs i massivträ och lägenheterna är vända utåt, med utsikt över Storsjön och Frösön, medan gemensamhetsytor och kök vetter mot gården.

[ Annons ]

– Vi är mycket glada över att få utveckla detta projekt tillsammans med Östersunds kommun. Byggnaden kommer bli ett landmärke i Jämtland. Östersund är en samisk förvaltningskommun, därför har vi skapat en regionalt anknuten gestaltning med material och detaljer som refererar och tar vara på kommunens samiska kulturarv, säger Thomas Persson, chef affärsgenerering och regionchef öst på Magnolia Bostad.

Vård- och omsorgsboendet kommer att uppföras på fastigheten Östersund Söder 1:14 och byggvolymerna skapar ett grafiskt mönster med Storsjön och jämtländska fjällen i fonden.

Inflyttning beräknas till första halvåret 2022.

– Det är en fantastisk byggnad som uppfyller kommunens funktionskrav. Vi tror att det kommer bli en trevlig och trivsam miljö, inomhus och utomhus, för de som bor, arbetar och kommer på besök. Vi hoppas att alla jämtar kommer att känna igen sig och kunna relatera till husets gestaltning, oavsett var i länet de kommer ifrån, säger Lise Hjemgaard Svensson, ordförande Vård- och omsorgsnämnden på Östersunds kommun.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]