Publicerat 28 december, 2020

Magnolia Bostad förkortar saminvesteringsperioden med förre vd:n Fredrik Lidjans bolag

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostads styrelse har beslutat att förkorta saminvesteringsperioden med bolagets förre vd Fredrik Lidjans bolag Fredrik Lidjan AB. Dotterbolaget Magnolia Utveckling och Fredrik Lidjan AB har kommit överens om att aktieägaravtalets saminvesteringsperiod som idag gäller till 31 december 2022 kommer att upphöra 31 december 2021. Det framgår av ett pressmeddelande som publicerades på kvällen den 23 december.

Avtalet mellan parterna godkändes på extra bolagsstämma den 13 oktober 2017. Innebörden av aktieägaravtalet och minoritetsägarstrukturen är att bolaget allokerar samtliga projekt i koncernen, med undantag från hotellprojekt, till den gemensamt ägda strukturen samt att Fredrik Lidjan AB saminvesterar i projekten med en ägarandel om åtta procent.

Tillägget till aktieägaravtalet reglerar enbart en förkortad saminvesteringsperiod, i övrigt gäller aktieägaravtalets villkor oförändrat. Efter första januari 2022 sker ingen ytterligare allokering av projekt.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]