Publicerat 9 september, 2021

Magnolia Bostad erhåller obligations-innehavares godkännande för villkorsändringar

Bostadsutvecklaren Magnolia Bostad erhåller obligations-innehavares godkännande för villkorsändringar samt meddelar avsikt att lösa in vissa befintliga obligationer

Det framgår av ett pressmeddelande.

Magnolia Bostad har, som tidigare meddelats, ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.

I samband med avnoteringen kommer en säljoption (eng. put option) för obligationsinnehavarna under bolagets utestående obligationslån 2018/2022 om 500 000 000 kronor att aktiveras.

I syfte att förekomma sådan säljoption avser Magnolia Bostad att skicka ett villkorat meddelande om fullständig förtida inlösen av 2022-obligationerna till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare av 2022-obligationerna. Under förutsättning att ett finansieringsvillkor uppfylls förväntas inlösen av 2022-obligationerna ske omkring 14 oktober 2021.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]