[ Annons ]

Finansminister Magdalena Andersson (S) under Bostadskongressen. Foto: Erik Hörnkvist.
Publicerat 24 maj, 2016

”Sätt press på kommunerna”

Sätt mer press på kommunerna att bereda plats för byggande. Fler konkreta förslag än så avslöjade inte finansminister Magdalena Andersson om de bostadspolitiska samtalen på Hyresgästföreningens Bostadskongress under tisdagen.

Finansminister Magdalena Andersson (S) hoppas på skammen som drivkraft för att klara de 700 000 bostäder som enligt Boverket behövs byggas innan 2025.

[ Annons ]

– Från statens sida kan vi inte rå på markplaneringen. Men vi tittar på andra sätt att sätta press på kommunerna för att få fram mark för byggande.

”Name and shame” var begreppet Magdalena Andersson använde när hon öppnade för att tydligare dela upp behovet att bygga bostäder på regioner eller kommuner. Hon hoppas att det ska leda till ett ökat tryck från medborgare som är i behov av bostad.

Det var ett av de områden där hon såg att det finns en samsyn mellan partierna i de bostadspolitiska samtal som hon leder. Ett annat område där hon trodde att det är möjligt att nå samsyn gäller förändringar i uppskovsreglerna.

– Men det måste finansieras. Och det är ju alltid flera som är positiva till att sänka skatter, men det kommer att bli svårare när vi ska komma fram till hur det ska finansieras, sa Magdalena Andersson.

Däremot menade hon att det är orimlig att göra något åt reavinstskatten.

– Det skulle innebära enorma kostnader i statsbudgeten. Och det finns ingen tydlig majoritet som vill röra fastighetsskatten.

Mycket mer konkret än så blev hon inte på Hyresgästföreningens Bostadskongress. Men hon försäkrade att det kommer att finnas många konkreta förslag att gå vidare med.

– De kanske inte blir så grandiosa och om det blir en bred uppgörelse vet jag inte. Men det kommer att finnas förslag som vi vet att en bred majoritet i riksdagen kommer att rösta igenom, sa Magdalena Andersson.

Hon navigerade undan moderatorn Willy Silbersteins försök att få en gradering av samarbetsviljan i de bostadspolitiska samtalen.

– Det är svårt att säga. Och vi är ju inte inne i slutförhandlingen än, stämningen är oftast god fram till dess.

Magdalena Andersson betonade att staten har ett viktigt ansvar.

– Jag vill inte se en utveckling där människor bor permanent i trailer parks.

Marie Linder, Hyresgästföreningens ordförande, tackade och lämnade samtidigt över ett krav på att tillsätta en bostadssocial utredning.

– Jag har ju ingen bostadsminister att överlämna den till, konstaterade Marie Linder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]