Tanken är att ett kontorshus i trä även ska inverka positivt på människors hälsa. Illustration: White Arkitekter
Publicerat 3 december, 2018

Magasin X kan bli både först och störst

För att minimera klimatavtrycket planerar Vasakronan att bygga det nya kontorshuset Magasin X i Uppsala helt i trä. White arkitekter i Uppsala står för utformningen.

Vasakronans Magasin X kan bli Sveriges största kontorshus i trä. Det blir också landets första kontorshus med en stomme helt i trä.

[ Annons ]

Bakom materialvalet står en ambition att byggnaden ska avge ett så litet klimatavtryck som möjligt. Och eftersom själva byggprocessen har en stor byggpåverkan satsar man mycket på gedigna material, höga våningshöjder och en inre struktur som ska leva upp till kraven från såväl dagens som framtidens hyresgäster.

– Modernt byggande i trä ger en unik möjlighet att skapa hållbara och vackra byggnader. Trä är ett förnybart byggmaterial som bidrar till att förbättra inomhusluften, höjer känslan av välbefinnande och möjliggör effektivitet och besparingar på byggplatsen, säger Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White Arkitekter i Uppsala.

Huset kommer att certifieras enligt miljöklassificeringssystemet leed, med målet leed Platinum som är det högsta betyget. Det innebär bland annat extremt effektiva energisystem och innovativa lösningar.

Byggnaden men sina sju våningar kommer att ha en total uthyrningsbar yta på 11 000 kvadratmeter. Om den fortfarande är först och störst när den står färdig 2021 återstår att se.

I samband med EU-inträdet 1995 blev det åter tillåtet att bygga hus högre än två våningar i trä. Men utvecklingen tog fart på allvar 2005 då regeringen lanserade en nationell träbyggnadsstrategi.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]