Publicerat 2 mars, 2021

M2 Asset Management meddelar slutligt utfall av budpliktsbud på Corem

Storägaren M2 Asset Management, som kontrolleras av Rutger Arnhult, lämnade den 15 december 2020 ett budpliktsbud på samtliga aktier i fastighetsbolaget Corem Property. Budet var på 18,60 kronor per A- och B-aktie och 317 kronor per preferensaktie, vilket har justerats ned med 5 kronor per preferensaktie för lämnad utdelning.

M2 Asset Management meddelar nu det slutliga utfallet av budpliktsbudet. Utfallet visar att aktieägare till 0,79 miljoner A-aktier, 1,56 miljoner B-aktier och 0,69 miljoner preferensaktier har accepterat erbjudandet, enligt ett pressmeddelande.

M2:s aktieinnehav i Corem ökar därmed till 47,2 procent av det totala kapitalet i Corem och 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem. M2:s ägarandel uppgår till 53,8 procent av antalet utestående röster. Utbetalning av vederlag för de aktieägare som har accepterat erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 3 mars.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]