Publicerat 25 februari, 2021

M2 Asset Management fullföljer budpliktsbud på Corem och meddelar preliminärt utfall

Storägaren M2 Asset Management, som kontrolleras av Rutger Arnhult, lämnade den 15 december 2020 ett budpliktsbud på samtliga aktier i fastighetsbolaget Corem Property. Budet är på 18,60 kronor per A- och B-aktie och 317 kronor per preferensaktie, vilket har justerats ned med 5 kronor per preferensaktie för lämnad utdelning.

M2 Asset Management meddelar nu det preliminära utfallet av budpliktsbudet. Utfallet visar att
aktieägare till 0,79 miljoner A-aktier, 1,74 miljoner B-aktier och 0,69 miljoner preferensaktier har accepterat erbjudandet, enligt ett pressmeddelande.

M2:s aktieinnehav i Corem ökar därmed till 47,3 procent av det totala kapitalet i Corem och 49,1 procent av det totala antalet röster i Corem. M2:s ägarandel uppgår till 53,8 procent av antalet utestående röster.

M2 planerar att offentliggöra det slutliga utfallet av erbjudandet den 2 mars, det vill säga dagen efter att rätten att återkalla avgiven accept har löpt ut. M2 förklarar nu erbjudandet ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet. Utbetalning av vederlag för de aktieägare som har accepterat erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 3 mars.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]