[ Annons ]

Lunds universitet önskar skapa en central mötesplats för studenter och lärare inom humaniora och teologi. På uppdrag av universitetet investerar därför Akademiska Hus cirka 400 miljoner kronor i en om- och tillbyggnad som ska göra samlokaliseringen möjlig i ett nytt humaniora- och teologicentrum.
Publicerat 18 maj, 2011

Lunds universitet får ett nytt humanioracentrum

Lunds universitet önskar skapa en central mötesplats för studenter och lärare inom humaniora och teologi. På uppdrag av universitetet investerar därför Akademiska Hus cirka 400 miljoner kronor i en om- och tillbyggnad som ska göra samlokaliseringen möjlig i ett nytt humaniora- och teologicentrum.

För närvarande finns institutionerna inom humaniora och teologi utspridda på flera håll i Lund. Det nya komplexet som ska samla den teologiska och de historisk-filosofiska institutionerna utgörs av de gamla byggnaderna för Zoologen och Zoofysiologen med tillbyggnader. Tillsammans med Språk- och litteraturcentrum, som är beläget i grannfastigheten, bildas ett gemensamt HT-centrum. En ytterligare fördel är närheten till universitetsbiblioteket.

[ Annons ]

– Samlokaliseringen av alla våra verksamheter kommer att innebära goda möjligheter till samarbete och gemensamma projekt. Vi har sett de effekterna på Språk- och litteraturcentrum redan, och tillkomsten av ett gemensamt HT-centrum kommer att förstärka den utvecklingen, säger Lynn Åkesson, dekanus för Området för humaniora och teologi, Lunds universitet.

Av de 18 000 kvadratmeter stora byggnaderna har de befintliga byggnaderna innehållit museum, zoologiska samlingar och labbmiljöer som nu tomställs. Målsättningen för det nya HT-centrum är att utveckla en fakultetsöverskridande forsknings- och utbildningsmiljö som på sikt skapar ett nytt vetenskapligt landskap. Stora satsningar kommer därför att göras på gemensamma utrymmen.

Efter den omfattande ombyggnationen utrustas lokalerna med lärosalar, bibliotek, café, hörsalar, foajé och kontor. Nybyggnationen kommer att präglas av flexibilitet och miljösparande teknik.

– Ombyggnaden av dessa hus och skapandet av ett nytt HT-centrum är en viktig förstärkning av det framtida Kunskapsstråket, säger Unni Sollbe, regiondirektör för Akademiska Hus Syd.

Byggstarten för ombyggnationen är planerad till våren 2012 och inflyttning i de nya lokalerna beräknas ske sommaren 2014.

Verksamheten som tidigare har funnits i Zoologen och Zoofysiologen flyttar till Biologicentrum och Arkivcentrum Syd i Lund.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]