[ Annons ]

Även i år det Lund som tar förstaplatsen i listan över vilken stad i Sverige där invånarna är mest kulturella. Stockholm kommer på andra plats tätt följt av Malmö och Uppsala.
Publicerat 28 juni, 2013

Lundensarna – kulturellaste invånarna i Sverige

Även i år det Lund som tar förstaplatsen i listan över vilken stad i Sverige där invånarna är mest kulturella. Stockholm kommer på andra plats tätt följt av Malmö och Uppsala.

Det är Fastighetsägarna i samarbete med SOM-institutet som för andra året i rad listat Sveriges 34 mest kulturella städer. Som Fastighetstidningen i ett tidigare tema skrivit om är ett rikt kulturliv en konkurrensfördel

[ Annons ]

– Studien bekräftar att det finns en stark koppling mellan kultur och tillväxt. Dessutom fungerar kulturen som en indikator som visar på platsens öppenhet och tolerans. Den säger oss någonting om stadens karaktär och om vilka som bor där, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping.

Grunden för en stads identitet ligger i första hand inte i gatorna och byggnadernas utseende. Vilka människor som bor i en stad, vad de har för åsikter och hur de lever sina liv är mer avgörande, menar Rudolf Antoni, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR.

– Eftersom husen står där de står satsar många fastighetsföretag på utveckling utanför de egna byggnaderna. Människor vill bo i spännande och attraktiva städer och där är kulturen en av de faktorer som driver tillväxten. Att som fastighetsföretag engagera sig i mer än kärnverksamheten är på samma gång ett samhällsengagemang och en god affärsidé, säger han.

I undersökningen ingår de 34 städer i Sverige som SKL (Sveriges kommuner och landsting) definierar som storstäder eller större städer. All data är insamlad av SOM-institutet vid Göteborgs Universitet. Totalt innefattar undersökningen enkätsvar från drygt 28 000 personer. Ett index för människors kulturvanor har räknats fram utifrån hur ofta de går på teater, på bio, på konsert, på bibliotek, samt hur ofta de läser böcker.

– Kulturindexet visar en kommuns kreativa potential. Det påverkas förstås av hur stort utbudet är, men undersökningen visar att sambandet inte bara hänger ihop med folkmängd. Att staden är liten är med andra ord ingen ursäkt för att det inte finns någonting att göra där, säger Rudolf Antoni. Rapporten kommer att presenteras i sin helhet i Almedalen på måndag den 1 juli.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]