Publicerat 24 augusti, 2021

Lundbergs substansvärde var 538 kronor per aktie den 20 augusti (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs redovisar ökande intäkter och högre resultat i andra kvartalet 2021 jämfört med samma period året innan.

Substansvärdet uppgick till 502 kronor per aktie den 30 juni och till 538 kronor per aktie den 20 augusti. Det kan jämföras med 446 kronor per aktie vid årsskiftet.

Nettoomsättningen steg 38,4 procent till 6 505 miljoner kronor (4 699).

Rörelseresultatet blev 3 312 miljoner kronor (2 658), med en rörelsemarginal på 50,9 procent (56,6).

Här ingår värdeförändringar på aktier och derivat med 1 426 miljoner kronor (-978) och värdeförändringar på biologiska tillgångar med 68 miljoner kronor (121).

Resultatet före skatt var 3 244 miljoner kronor (2 588).

Resultatet efter skatt blev 3 617 miljoner kronor (2 538), en ökning med 42,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 7,07 kronor (10,46), vilket innebär en minskning med 32,4 procent mot föregående år.

Lundbergs har under första halvåret investerat totalt 1 043 miljoner kronor (683) i börsnoterade aktier.

Investeringarna utgjordes av 1,0 miljon A-aktier i Handelsbanken för 85 miljoner kronor, 1,21 miljoner A-aktier i Hufvudstaden för 153 miljoner kronor, 0,5 miljoner C-aktier i Industrivärden för 145 miljoner kronor, 2,5 miljoner aktier i Sandvik för 555 miljoner kronor och 0,5 miljoner B-aktier i Skanska för 104 miljoner kronor.

I juli och augusti 2021 har 130 000 C-aktier i Industrivärden förvärvats för 40 miljoner kronor och 0,5 miljoner aktier i Sandvik för 109 miljoner kronor.

I fastighetsrörelsen har totalt investerats 403 miljoner kronor (443) under första halvåret.

Lundbergs, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning6 5054 69938,4%
Rörelseresultat3 3122 65824,6%
Rörelsemarginal50,9%56,6%
Resultat före skatt3 2442 58825,3%
Nettoresultat3 6172 53842,5%
Resultat per aktie, kronor7,0710,46-32,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]