Publicerat 23 februari, 2023

Lundbergs substansvärde var 507 kronor per aktie den 21 februari, höjer utdelningen

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs redovisar ett substansvärde på 480 kronor per aktie (533) per den 31 december 2022. Substansvärdet var 507 kronor per aktie den 21 februari.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 4,00 kronor per aktie (3,75), en höjning med 6,7 procent.

Nettoomsättningen steg 20,9 procent till 7 455 miljoner kronor (6 164) i fjärde kvartalet 2022.

Rörelseresultatet blev 5 235 miljoner kronor (7 792), med en rörelsemarginal på 70,2 procent (126,4).

I resultatet ingår värdeförändringar på fastigheter och derivat med -747 miljoner kronor (2 787) och värdeförändringar på biologiska tillgångar på 148 miljoner kronor (99).

Resultatet före skatt var 5 135 miljoner kronor (7 713).

Resultatet efter skatt blev 4 833 miljoner kronor (6 834), en minskning med 29,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 16,82 kronor (21,63), vilket innebär en minskning med 22,2 procent mot föregående år.

Lundbergs, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Nettoomsättning7 4556 16420,9%
Rörelseresultat5 2357 792-32,8%
Rörelsemarginal70,2%126,4%
Resultat före skatt5 1357 713-33,4%
Nettoresultat4 8336 834-29,3%
Resultat per aktie, kronor16,8221,63-22,2%
Substansvärde per aktie, kronor480533-9,9%
Utdelning per aktie, kronor4,003,756,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]