Publicerat 25 maj, 2021

Lundbergs substansvärde var 496 kronor per aktie den 21 maj

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs redovisar ökade intäkter och en vändning till vinst i första kvartalet 2021, jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol. Vändningen förklaras av börsuppgången.

Nettoomsättningen steg 15,1 procent till 6 234 miljoner kronor (5 414).

Rörelseresultatet blev 5 315 miljoner kronor (-2 700).

I resultatet ingår resultat från andelar i intresseföretag och joint venture med 3 497 miljoner kronor (-2 982), värdeförändringar på fastigheter och derivat med -64 miljoner kronor (-709) och värdeförändringar på biologiska tillgångar på 133 miljoner kronor (124).

Resultatet före skatt var 5 229 miljoner kronor (-2 750).

Resultatet efter skatt blev 4 933 miljoner kronor (-2 787). Resultat per aktie hamnade på 18,06 kronor (-11,50).

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick till 478 kronor per aktie den 31 mars, jämfört med 446 kronor per aktie vid årsskiftet. Den 21 maj var motsvarande värde 496 kronor per aktie.

Lundbergs moderbolag har i första kvartalet investerat 817 miljoner kronor (358) i börsnoterade aktier. Investeringarna utgjordes av 1,0 miljoner A-aktier i Handelsbanken för 85 miljoner kronor, 1,2 miljoner A-aktier i Hufvudstaden för 153 miljoner kronor, 0,5 miljoner C-aktier i Industrivärden för 145 miljoner kronor, 1,5 miljoner aktier i Sandvik för 329 miljoner kronor och 0,5 miljoner B-aktier i Skanska för 104 miljoner kronor.

I fastighetsrörelsen har totalt investerats 175 miljoner kronor (273).

Lundbergs, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning6 2345 41415,1%
Rörelseresultat5 315-2 700
Resultat före skatt5 229-2 750
Nettoresultat4 933-2 787
Resultat per aktie, kronor18,06-11,50

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]