Publicerat 24 november, 2022

Lundbergs substansvärde var 492 kronor per aktie den 22 november

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs rapporterar ett substansvärde på 492 kronor per aktie per den 22 november, att jämföra med 439 kronor i slutet av september och 533 kronor den 31 december 2021. Den 23 augusti var värdet 478 kronor.

Rapporten för tredje kvartalet visar en ökning i omsättningen med 16,2 procent till 6 887 miljoner kronor (5 929).

Rörelseresultatet blev 1 329 miljoner kronor (1 025).

Här ingår resultat från andelar i intresseföretag och joint venture med -965 miljoner kronor (-1 015), värdeförändringar på förvaltningsfastigheter och derivat med -234 miljoner kronor (474) och värdeförändringar på biologiska tillgångar med 156 miljoner kronor (164).

Resultatet före skatt var 1 245 miljoner kronor (949).

Resultatet efter skatt blev 758 miljoner kronor (540).

Under perioden har moderbolaget totalt investerat 911 miljoner kronor (1 191) i börsnoterade aktier.

Investeringarna utgjordes av 5 700 000 aktier i Alleima för 214 miljoner kronor, 2 000 000 A-aktier i Handelsbanken för 189 miljoner kronor, 897 335 A-aktier i Hufvudstaden för 114 miljoner kronor, 1 000 000 C-aktier i Industrivärden för 249 miljoner kronor, 500 000 aktier i Sandvik för 93 miljoner kronor och 300 000 B-aktier i Skanska för 52 miljoner kronor. Därutöver har 6 900 000 aktier i Alleima till ett värde av 193 miljoner kronor erhållits i form av utdelning från Sandvik.

I oktober 2022 har 2 781 915 aktier i Alleima förvärvats för 98 miljoner kronor.

I fastighetsrörelsen har totalt investerats 632 miljoner kronor (593)


Lundbergs, MkrQ3-2022Q3-2021Förändring
Nettoomsättning6 8875 92916,2%
Rörelseresultat1 3291 02529,7%
Resultat före skatt1 24594931,2%
Nettoresultat75854040,4%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]