Publicerat 19 november, 2020

Lundbergs substansvärde var 424 kronor per aktie den 17 november, kommer inte lämna utdelning

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs rapporterar ett substansvärde på 411 kronor per aktie den 30 september, vilket kan jämföras med 388 kronor per aktie per den 31 december 2019. Substansvärdet var 424 kronor per aktie den 17 november. Bolaget kommer inte att lämna någon utdelning för 2019.

Bolaget redovisar lägre intäkter men högre resultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen sjönk 11,5 procent till 4 555 miljoner kronor (5 144).

Rörelseresultatet blev 2 444 miljoner kronor (1 465). Här ingår resultat från andelar i intressebolag och joint ventures med 1 142 miljoner kronor (-426), värdeförändringar på fastigheter och derivat med -19 miljoner kronor (801) och värdeförändringar på biologiska tillgångar med 166 miljoner kronor (148).

Resultatet före skatt var 2 368 miljoner kronor (1 414).

Resultatet efter skatt blev 2 111 miljoner kronor (1 013), en ökning med 108,4 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 6,84 kronor (1,73), vilket innebär en ökning med 295,4 procent mot föregående år.

Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen främst via lägre hyresintäkter och uteblivna utdelningar samt minskad efterfrågan på papper. Resultatet har därutöver påverkats av värdenedgång på fastigheter i främst Hufvudstaden.

Lundbergs styrelse har övervägt frågan om utdelning under 2020 och beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma för beslut om utdelning.

Lundbergs, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning4 5555 144-11,5%
Rörelseresultat2 4441 46566,8%
Resultat före skatt2 3681 41467,5%
Nettoresultat2 1111 013108,4%
Resultat per aktie, kronor6,841,73295,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]