Publicerat 29 maj, 2020

Lundbergs substansvärde var 371 kronor per aktie den 27 maj

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs substansvärde uppgick till 346 kronor per aktie per den 31 mars. Det kan jämföras med 388 kronor per aktie vid årsskiftet. Den 27 maj var substansvärdet 371 kronor per aktie.

Nettoomsättningen sjönk 3,6 procent till 5 414 miljoner kronor (5 615) i första kvartalet 2020.

Rörelseresultatet blev -2 700 miljoner kronor (4 960). Här ingår resultat från andelar i intresseboalg och joint venture med -2 982 miljoner kronor (2 688), värdeförändringar på fastigheter och derivat med -709 miljoner kronor (640) och värdeförändringar på biologiska tillgångar med 124 miljoner kronor (118).

Resultatet före skatt var -2 750 miljoner kronor (4 902).

Resultatet efter skatt blev -2 787 miljoner kronor (4 451). Resultat per aktie hamnade på -11,50 kronor (15,48).

Utbrottet av covid-19 har haft begränsad effekt på resultatet i Lundbergs Fastigheter och i Holmen. Däremot har värdenedgång på fastigheter och börsnoterade aktier påverkat såväl resultatet i Hufvudstaden som resultatandelen i Industrivärden negativt. Under andra kvartalet kommer dock hyresintäkter i Lundbergs Fastigheter liksom verksamheter i portföljbolagen påverkas negativt.

Med hänsyn till den osäkerhet som Covid-19 skapat samt uteblivna utdelningar från våra portföljbolag har styrelsen dragit tillbaka tidigare förslag till utdelning. Styrelsen kommer under hösten utvärdera om utdelning ska lämnas och i så fall kalla till extra bolagsstämma.

Moderbolaget har i första kvartalet investerat 358 miljoner kronor (15) i börsnoterade aktier.
Investeringarna utgjordes av 1,5 miljoner C-aktier i Industrivärden. I fastighetsrörelsen investerades 273 miljoner kronor (259).

Lundbergs, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Nettoomsättning5 4145 615-3,6%
Rörelseresultat-2 7004 960
Resultat före skatt-2 7504 902
Nettoresultat-2 7874 451
Resultat per aktie, kronor-11,5015,48

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]