Publicerat 27 augusti, 2020

Lundbergs substansvärde 397 kronor per aktie per 25 augusti

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad rörelsevinst. Substansvärdet har ökat till 397 kronor per aktie per 25 augusti, jämfört med 364 kronor sista juni.

Omsättningen sjönk till 4 699 miljoner kronor (5 773).

Rörelseresultatet blev 2 658 miljoner kronor (3 625).

Resultatet före skatt var 2 588 miljoner kronor (3 569).

Resultatet efter skatt blev 2 538 miljoner kronor (2 973).

Resultat per aktie hamnade på 10,46 kronor (8,59).

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2020 till 90,3 miljarder kronor (364 kronor per aktie) jämfört med 96,3 miljarder kronor (388 kronor per aktie) den 31 december 2019. Den 25 augusti 2020 var motsvarande värde 98,6 miljarder kronor (397 kronor per aktie).

Bolaget skriver vidare att covid-19-pandemin har påverkat omsättningen främst via lägre hyresintäkter och kraftigt minskad efterfrågan på papper. Resultatet har därutöver påverkats av värdenedgång på fastigheter i främst Hufvudstaden och börsnoterade aktier vilket påverkat resultatandelen i Industrivärden negativt.


Lundbergs, MkrQ2-2020Q2-2019
Nettoomsättning4 6995 773
Rörelseresultat2 6583 625
Resultat före skatt2 5883 569
Nettoresultat2 5382 973
Resultat per aktie, kronor10,468,59

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]