Publicerat 3 mars, 2021

Lundbergs styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i fastighets- och investmentbolaget Lundbergs kallas till årsstämma torsdagen den 15 april. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 3,50 kronor per aktie.

Aktieägare som representerar drygt 90 procent av rösterna föreslår omval av den sittande styrelsen. Det innebär omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Lilian Fossum Biner, Mats Guldbrand, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson, Lars Pettersson och Bo Selling. Vidare föreslås Mats Guldbrand bli omvald till styrelseordförande.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om återköp av egna aktier, motsvarande högst 10 procent av aktierna i bolaget.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]