Publicerat 28 augusti, 2020

Lundbergs sänks till sälj av Handelsbanken, coronapåverkan ger övervärderad fastighetsportfölj

Den senaste tiden har fastighets- och investmentbolaget Lundbergs överträffat förväntningarna, trots pandemin men nu intas en mer försiktig inställning efter den starka kursutveckling. Efter att ha analyserat substansvärdet på innehaven i portföljen beräknas substansvärdet till 98,4 miljarder kronor, skriver Handelsbanken i en analys.

Med tanke på osäkerheter kring pandemin och dess effekter på fastigheter, detta i främst Hufvudstaden, menar Handelsbanken att premievärderingen jämfört med substansvärdet inte är motiverad. Riktkursen sätts till 364 kr, detta räknat på en tioprocentig rabatt jämfört med substansvärdet.

Vid skrivande stund är Lundbergs ned 6,9 procent på börsen.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]