Publicerat 25 februari, 2021

Lundbergs ökar omsättning men minskar rörelseresultat under fjärde kvartalet

Fastighets- och investmentbolaget Lundbergs redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 1,9 procent till 5 220 miljoner kronor (5 124).

Rörelseresultatet blev 2 333 miljoner kronor (13 509), med en rörelsemarginal på 44,7 procent (263,6).

Resultatet före skatt var 2 266 miljoner kronor (13 450).

Resultatet efter skatt blev 2 245 miljoner kronor (11 098), en minskning med 79,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 8,69 kronor (22,29), vilket innebär en minskning med 61,0 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 3,50 kronor (0).

Lundbergs, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning5 2205 1241,9%
Rörelseresultat2 33313 509-82,7%
Rörelsemarginal44,7%263,6%
Resultat före skatt2 26613 450-83,2%
Nettoresultat2 24511 098-79,8%
Resultat per aktie, kronor8,6922,29-61,0%
Utdelning per aktie, kronor3,500

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]