Lundberg köper fastigheten Dykaren 17 i Linköping. Säljare är ett bolag inom Diligentiakoncernen och köpeskillingen uppgår till 259 miljoner kronor
Publicerat 31 oktober, 2011

Lundbergs förvärvar handelsfastighet i Linköping

Lundberg köper fastigheten Dykaren 17 i Linköping. Säljare är ett bolag inom Diligentiakoncernen och köpeskillingen uppgår till 259 miljoner kronor

Fastigheten är mest känd under varumärket ”Gyllen” och har bästa handels- och kontorsläge i centrala Linköping.

[ Annons ]

Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 6 500 kvadratmeter, varav butiker cirka 5 800 kvadratmeter. Stora hyresgäster är Kapp Ahl, Axelsson, Uteliv och Café Gyllen.

– Vi har länge varit tydliga med att Linköping är en intressant stad där vi vill utöka vårt fastighetsbestånd. Fastighetens läge mellan våra fastigheter Braxen och Disponenten, i folkmun ”Åhlénshuset och Gränden” gör att den passar mycket bra i vår förvaltning, säger Fastighets AB L E Lundbergs VD, Peter Whass. Med denna affär har vi ett fastighetsvärde i Linköping på över 1 mdr kronor.

Köpeskillingen uppgår till 259 miljoner kronor och Lundbergs tillträder fastigheten den 1 december 2011.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]