[ Annons ]

350 bostäder ska byggas i två etapper i det nya området Kronan i Luleå. Redan före jul kommer detaljplanearbetet för de nya bostäderna igång. – VA-projektet Östra länken möjliggör en snar byggstart. Vi räknar med byggstart 2016 och inflyttning i de första bostäderna 2017, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering.
Publicerat 13 oktober, 2014

Luleå får 350 nya bostäder

350 bostäder ska byggas i två etapper i det nya området Kronan i Luleå. Redan före jul kommer detaljplanearbetet för de nya bostäderna igång. – VA-projektet Östra länken möjliggör en snar byggstart. Vi räknar med byggstart 2016 och inflyttning i de första bostäderna 2017, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering.

Området nedanför Lulsundsberget planläggs i den första deletappen och det kommer troligtvis att handla om en lägre bebyggelse med radhus eller kedjehus.

[ Annons ]

I etapp två, närmast Ormberget och Kronanbacken, blir det i huvudsak flerbostadshus med både hyres- och bostadsrätter.
– De två etapperna för totalt 350 bostäder kommer att byggas delvis parallellt, de första spadtagen kan tas 2016 för första inflyttning under 2017, säger Lena Segerlund, vd för Kronan Exploatering som välkomnar initiativ och idéer från byggherrar som vill vara med och utforma det nya bostadsområdet.

I idéskisserna syns ett stadsdelscentrum med vardagsservice i form av bland annat butik, kafé och restaurang.
– Planeringen för ett centrum med service ingår i etapp ett men redan i dag har LLT utökat servicen på området genom att förbättra bussförbindelserna till Kronan och trafikera Lulsundsberget, vilket är ännu ett steg mot en ny attraktiv stadsdel, säger Lena Segerlund.

Totalt planeras för 1500–2000 bostäder samt lokaler för verksamheter och service i stadsdelen fram till 2030. Kommunalrådet Niklas Nordström kommenterar att området snart är redo att bebyggas:
– Steg för steg betar vi av målsättningen om 5000 bostäder på tio år. Ett av våra största nytillkommande bostadsområden är Kronan som nu blir alltmer verkligt. Jag är oerhört glad att vi idag rullar igång en bättre bussförbindelse som i sig ökar attraktiviteten i området, säger han.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]