[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 22 december, 2022

Lugnet före stormen

Konsultfirman PWC:s senaste årliga temperaturmätare, Nya trender i fastighetssektorn 2023, har rubriken ”I stormens öga” och är ganska bister läsning.

De svenska börsbolagens rapporter är betydligt muntrare, men stiltjen är sannolikt tillfällig.  

Av över 1 038 tillfrågade beslutsfattare på den europeiska fastighetsmarknaden tror sju av tio att Europa kommer att befinna sig i recession före utgången av året, och att stigande inflation och högre räntor, tillsammans med låg tillväxt bäddar för ett tufft 2023. Den stora rädslan är att fastighetsvärdena ska pressas, en utveckling som tydligt märkts bland börsnoterade bolag över hela Europa, där rabatterna jämfört med substansvärdet fördjupas. Ett fall i fastighetsvärden bedöms vara oundvikligt, med ökade prisskillnader beroende på läge.

[ Annons ]

Undersökningen publicerades i november, men frågorna besvarades under sommaren, så rapportskrivarna menar att synen sannolikt försämrats sedan dess.

Av detta märks inte mycket i de svenska börsnoterade fastighetsbolagens rapporter för tredje kvartalet.

En majoritet av de svenska börsbolagen gör små justeringar i fastighetsvärdena. Hyresnivåerna har ofta stigit något, om än inte lika mycket som inflationen. Vakanserna har också rört sig i rätt riktning. Avkastningskraven vände uppåt med blygsamma 0,1–0,2 procent.

Är det då stiltjen i stormens öga som rapporterna ger en bild av, eller är allt utom finansieringsfrågan frid och fröjd?

Åsikterna går isär och spannet när det gäller vart fastighetspriserna ska ta vägen är brett. En färsk rapport från Handelsbankens hamnar ungefär i mitten; bankens ekonomer landar i att kontorsfastighetsvärdena ska ned med i storleksordningen 15 procent från toppen de kommande 12–18 månaderna.

Orsaken till den förväntade nedgången är de högre långräntorna som gör att avkastningskraven stiger och därmed tvingar fram en nedgång i fastighetspriserna. Skulle de långa räntorna fortsätta upp mer än marginellt framöver väntas fallet bli större.

Handelsbankens ekonomer lyfter också fram att de flesta fastighetsbolagen på den svenska börsen är välskötta med bra fastighetsportföljer, utom den i flera fall höga belåningen, vilket om det leder till problem med finansieringen och stora försäljningar kan driva på det väntade fallet i fastighetsvärden ytterligare. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]