Nu blir det enklare för oäkta bostadsrättsföreningar bli äkta. Foto: Shutterstock.
Publicerat 3 april, 2017

Lugnande skattebesked för oäkta föreningar

Många bostadsrättsföreningar som riskerar att bli oäkta kan nu dra en lättnandes suck. Det finns inget hinder för att föreningarna kan värdera sina avgifter i nivå med bruksvärdeshyra och då få den oäkta föreningen att bli äkta.

Det är Högsta förvaltningsdomstolen som har beslutat att inte meddela prövningstillstånd av en tidigare dom i Kammarrätten. Ärendet gäller en förening på Södermalm i Stockholm där föreningen tvistat med Skatteverket om deklarationen för 2011 och 2012. De som bor i en oäkta förening har ofta en låg månadsavgift eftersom höga lokalhyror ger en betydande inkomst till föreningen. Men medlemmarna kan förmånsbeskattas och vid försäljning gäller mindre förmånliga skatteregler. Därför är det viktigt för bostadsrättsföreningar att betraktas som äkta.

[ Annons ]

Skatteverket har vid sin bedömning av värdet på avgifterna i den aktuella föreningen använt sig av schablonbaserade genomsnittshyror utifrån en tabell som ger oprecisa värden.

– Vi anser att den fiktiva avgiften måste vara realistiskt och då ställas mot bruksvärden för hyreslägenheter i området, något som även Kammarrätten förordat, säger Liselott Kristoffersson, fastighetsjurist hos Fastighetsägarna Service i Stockholm.

Hon konstaterar att ärendet tagit lång tid och att många oäkta föreningar i Stockholm väntat på utslaget i detta pilotärende som nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatteverket ansåg också att den fingerade hyran skulle reduceras med tio procent eftersom det är bostadsrättshavaren själv som bekostar renovering av sin lägenhet. Domstolen har nu fastställt att det inte ska förekomma någon reduktion.

– Nu vet vi hur man beräknar om en förening är äkta och att det är bruksvärderingar som gäller. Dessutom innebär det att bruksvärdeshyran inte ska reduceras med tio procent, säger Liselott Kristofferson, fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service

Det finns cirka 5 000 lägenheter i oäkta föreningar, i princip alla i Stockholm. Exakt hur många som balanserar mellan att vara oäkta eller äkta finns inga uppgifter om.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]