Foto: Jennifer Glans
Publicerat 30 april, 2018

Luftkvalitet – ingen barnlek

Priserna för olika instrument som mäter luftkvalitet ser ut att sjunka. Men när vem som helst kan mäta koldioxidhalten i hemmet eller på barnens dagis ökar risken för felaktiga tolkningar av mätvärden och luftkvalitetshysteri.

Att mäta luftkvalitet är svårt. För lokaler kan koldioxidhalten användas som en indikator på om luftkvaliteten är tillfredsställande. Koldioxidhalten bör inte överstiga 1 000 ppm (parts per million). Men detta är egentligen ett riktvärde och att överstiga är bara ett tecken på att ventilationen inte fungerar som den ska, och att det kanske finns höga halter av andra ämnen i luften. När nu luftkvalitetsmätare blir alltmer tillgängliga för den breda massan, och vanligt folk ska tolka mätvärdena, finns en uppenbar risk för feltolkningar, menar Britta Permats, vd på branschorganisationen Svensk ventilation.

[ Annons ]

– Det är det vi är lite rädda för, är att det blir ett fritt tolkande av värdena, vilket kan leda till en inflation i åsikter om luftkvalitet. De som tillverkar de här mätare sätter ju ut olika markeringar på dem, som rött, gult och grönt, och en vanlig människa har kanske inte kunskapen att tolka mätvärdena, säger hon.

En sådan utveckling kan naturligtvis komma att påverka ventilationsbranschen i stort. Både positivt och negativt, menar Britta Permats.

– Det positiva är att folk börjar intressera sig för luftkvalitet. Det tråkiga är att utvecklingen kanske skapar billiga produkter som inte alltid ger sanna resultat. I värsta fall kan det bli någon form av luftkvalitetshysteri. Jag ser framför mig föräldrar som skickar sina barn till skolan eller dagis med mätare för att kolla luftkvaliteten. Men då måste ju forskare gå ut och berätta att luftkvalitet är något väldigt komplext, och inget som en mätare för 299 kronor kan lösa.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]