[ Annons ]

En myndighet kan kräva att arbeten i deras lokaler ska upphandlas enligt LOU – även om det är en privat fastighetsägare man hyr av. Enligt fastighetskonsulten Björn Söderlund finns det en gråzon i lagen som kan ställa till det för fastighetsägare.
Publicerat 24 juni, 2015

LOU kan bli en risk för fastighetsägare

En myndighet kan kräva att arbeten i deras lokaler ska upphandlas enligt LOU – även om det är en privat fastighetsägare man hyr av. Enligt fastighetskonsulten Björn Söderlund finns det en gråzon i lagen som kan ställa till det för fastighetsägare.

Den vanliga gången när ombyggnationer och arbeten görs i en fastighet är att fastighetsägaren beslutar vad som ska göras och vem som ska göra det, detta förstås i samråd med hyresgästen.

[ Annons ]

– Men är det hyresgäster från den offentliga sektorn ställs det numera allt fler krav på att entreprenaderna ska upphandlas enligt LOU (lagen om offentlig upphandling), precis som man gör med alla andra tjänster, säger Björn Söderlund som är konsult på företaget Admiro och tidigare har arbetat som affärschef för myndigheter och verk på fastighetsbolaget Norrporten.

Björn Söderlund tycker inte att fastighetsägare ska godta offentliga upphandlingar av arbeten som påverkar deras egna fastigheter. Risken, menar han, är att en upphandling kan överklagas av en konkurrent och att processen kan ta tid, vilket drabbar fastighetsägaren ekonomiskt.  Man kan även råka ut för att entreprenören som vinner anbudet visar sig vara inkompetent och förstör fastighetsvärden.

Måste då en fastighetsägare godta en upphandling om hyresgästen kräver det? Här menar Björn Söderlund att det inte finns något juridiskt stöd i de EU-direktiv som styr offentliga upphandlingar – i alla fall inte om det rör befintliga byggnader.

Enligt Mathias Sylwan, konsult och upphandlingsjurist, stämmer det, men endast om arbeten är att betrakta som normalt underhåll eller som smärre ändringar i lokalerna, till exempel att flytta väggar, vilket gjordes på Konkurrensverkets kontor utan upphandling. Att just detta verk, med uppgift att kontrollera konkurrensförhållanden, ansåg arbetet ligga utanför LOU ser Mathias Sylwan som en indikation på var gränserna går för mindre ändringar.

Ombyggnationer som ändrar en fastighets användningsområde och som görs på initiativ av en myndighet måste däremot alltid upphandlas, menar Mathias Sylwan.

– Uppfyller entreprenören de krav som ställs kan fastighetsägare inte hävda att någon annan ska få göra jobbet, säger han.

Vill en fastighetsägare hyra ut till offentlig verksamhet måste denne godta att avtal om LOU skrivs in i kontraktet.

– Man kan då avtal skrivs vara noga med att alla risker åligger myndigheten. Nu står fastighetsägaren med en risk om något går fel eller överklagas, säger Björn Söderlund.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]