[ Annons ]

Handlare kan få statligt lokalhyresstöd även under tredje kvartalet 2021. Foto: Shutterstock
Publicerat 19 maj, 2021

Lokalhyresstöd möjligt även kvartal tre

Regeringen har som ambition att förlänga det statliga lokalhyresstödet även till tredje kvartalet 2021. Men varken Fastighetsägarna eller Svensk Handel tycker att stödet fungerar.   

I vårändringsbudgeten aviserade regeringen att det statliga lokalhyresstödet förlängs till att gälla även för andra kvartalet 2021. Efter en ny överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna står det klart att regeringen avser att undersöka förutsättningarna för ett hyresstöd även för tredje kvartalet 2021.

Hyresstödet de två första kvartalen 2021 innebär att den fastighetsvärd som väljer att sänka den fasta lokalhyran för hyresgäster i utsatta branscher kan söka stöd för att kompensera en del av lokalhyresnedsättningen. Den statliga kompensationen är 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

[ Annons ]

Men Svensk Handel menar att det statliga hyresstödet är konstruerat på ett sätt som inte fungerar. För att handlaren ska få del av stödet måste fastighetsägaren först tillfälligt sänka hyran och det är också hyresvärden som ansöker om stödet. I ett läge där många handlare är i stort behov av tillfälliga hyreslättnader är Svensk Handel bekymrade över att stödet inte når ut i tillräcklig omfattning.

– Det krävs att fastighetsägaren agerar för att handlaren ska få chans till det statliga stödet som är menat för hyresgästerna. Vi uppmanar handlarna att ligga på hyresvärdarna så att de avsatta stödmedlen kommer dem tillgodo som pengarna är avsedda för, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel och fortsätter:

– Efter snart 15 månader av pandemi med färre kundbesök är marginalerna hårt pressade och likviditeten låg. För den hyresvärd som önskar se en levande handelsplats även efter pandemins slut är det mest ansvarsfulla att se till att hyresstödet når de mottagare det är tänkt för.

Fastighetsägarna uppmanar regeringen att utreda hur befintliga och nya direktstöd till företag kan bli effektivare i stället för att utreda en förlängning av lokalhyresstödet.

– Det finns inget behov av att förlänga hyresrabattstödet ytterligare en period. Det befintliga stödet utnyttjas inte alls i den omfattning som regeringen trodde och få av våra medlemmar får frågor om hyresrabattstöd från sina lokalhyresgäster, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

Redan när hyresrabattstödet för första kvartalet 2021 infördes framförde Fastighetsägarna de stora problemen med utformningen. Särskilt gällde detta överföringen av myndighetsliknande uppgifter på fastighetsägare, samt att enskilda fastighetsägare i praktiken tvingas agera bank i förhållande till den statliga nivån.

– Vår bedömning var redan då att systemet inte skulle användas i den omfattning regeringen trodde, eftersom ett stort antal fastighetsägare redan underlättat för sina lokalhyresgäster genom att ge anstånd med hyresinbetalningen, övergång från kvartalsinbetalning till månadsinbetalning av lokalhyran eller tillfälliga hyresrabatter, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]