Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 23 april, 2018

Lokala nätverk för att säkra kompetensförsörjningen

Branschen är i stort behov av ny arbetskraft. Inom tio år behövs tusentals nya medarbetare till fastighetsbranschen. Det menar Lena Nyquist, verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Minst 15 000 medarbetare inom rollerna fastighetsskötare, -värd, -tekniker, -förvaltare och -ingenjör behöver rekryteras. Då räknar vi alltså inte alla andra roller som finns inom fastighetsbranschen.

[ Annons ]

Det utbildas inte heller tillräckligt många med rätt kompetenser för att täcka fastighetsbranschens behov. Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar aktivt med både utbildnings- och kompetenssäkringsfrågor, bland annat via regionala mötesplatser som kallas FUR (Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Regionalt). Här möts regionens arbetsgivare, utbildningsanordnare och Arbetsförmedling för att samverka kring gemensamma problem.

Viktiga frågor inom FUR är bl.a. hur vi tillsammans kan verka för att fler gymnasieskolor erbjuder fastighetsinriktningen på VVS- och fastighetsprogrammet, för att få fler utbildningsplatser inom fastighet på kom- och yrkesvux, samt hur vi fyller de befintliga platserna med behöriga sökande. På yrkeshögskolans utbildningar till fastighetstekniker stod 65 procent av platserna outnyttjade år 2017. Detta är siffror som branschen behöver ta ett krafttag kring för att förändra.

Då de åtta regionerna som FUR är uppdelade i är stora skapas stora avstånd mellan städer och orter inom regionen. Därför satsar FU under år 2018 på att stärka den lokala förankringen inom regionerna. Målet är att nå ut bredare med viktig information om aktuella frågor samt också ge fler verksamheter möjlighet att delta i vårt nätverk och påverka arbetet.

I år arbetar FU också med ett projekt riktat mot att få igång Arbetsförmedlingens snabbspår för fastighet. Så kallade snabbspårscoacher kommer att i fyra regioner (Göteborg, Skåne, Stockholm och Västerbotten) genomföra informationsinsatser så att nya svenskar som uppvisar branschrelevant kompetens, erfarenhet eller potential blir anvisade till snabbspåret för fastighet. Det blir en viktig del för att säkra kompetensbehovet!

Lena Nyquist
Verksamhetschef, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]