Publicerat 26 november, 2020

Logistri ökade förvaltningsresultatet, utvärderat ett antal potentiella tilläggsförvärv

Fastighetsbolaget Logistri redovisar ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Bolaget har inte gett några rabatter till följd av covid-19 och endast en marginell påverkan av pandemin har märkts av.

Hyresintäkterna uppgick till 25,3 miljoner kronor (23,1), en ökning med 9,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 23,8 miljoner kronor (21,6), en ökning med 10,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 12,9 miljoner kronor (10,7), en ökning med 20,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 12,9 miljoner kronor (10,7).

Resultatet efter skatt blev 9,8 miljoner kronor (7,4), en ökning med 32,4 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2 kronor (1,51), vilket innebär en ökning med 32,5 procent mot föregående år.

"Bolagets fastighetsportfölj är fortsatt fullt uthyrd med en återstående, hyresviktad löptid om cirka 9,2 år vid periodens utgång. /.../Under perioden har ett antal potentiella tilläggsförvärv utvärderats. Bolaget avser att intensifiera arbetet under den kommande perioden", skriver vd:n Ulf Attebratt.

Logistri, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter25,323,19,5%
Driftöverskott23,821,610,2%
Förvaltningsresultat12,910,720,6%
Resultat före skatt12,910,720,6%
Nettoresultat9,87,432,4%
Resultat per aktie, kronor21,5132,5%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]