Publicerat 27 augusti, 2020

Logistri ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Logistri redovisar ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet 2020. Substansvärdet steg också.

Hyresintäkterna uppgick till 25,0 miljoner kronor (23,0), en ökning med 8,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 23,8 miljoner kronor (22,0), en ökning med 8,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 12,7 miljoner kronor (10,8), en ökning med 17,6 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 10,1 miljoner kronor (29,7), en minskning med 66,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,1 kronor (6,1), vilket innebär en minskning med 65,6 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 117,6 kronor (95,2).

Likvida medel var 52,7 miljoner kronor, att jämföra med 38,6 miljoner vid årsskiftet.

"Bolagets affärsverksamhet och resultat har under verksamhetsårets två första kvartal utvecklas
positivt och har endast marginellt påverkats av följdeffekter av covid-19 pandemin", skriver vd Ulf Attebrant i rapporten.

Han säger vidare:

"Mot bakgrund av att läget nu bedöms som mer stabilt, återupptar bolaget arbetet med att identifiera och utvärdera ytterligare tilläggsförvärv med syfte att ytterligare utveckla lönsamheten i fastighetsportföljen.

Under förutsättning av att marknadsläget fortsätter att utvecklas stabilt den närmaste tiden,
har styrelsen för bolaget för avsikt att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att fatta
beslut om utdelning för räkenskapsåret 2020".

Logistri, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Hyresintäkter25,023,08,7%
Driftöverskott23,822,08,2%
Förvaltningsresultat12,710,817,6%
Resultat före skatt12,732,2-60,6%
Nettoresultat10,129,7-66,0%
Resultat per aktie, kronor2,16,1-65,6%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor117,695,223,5%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]