Publicerat 19 maj, 2020

Logistri mer än fördubblar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i första kvartalet

Fastighetsbolaget Logistri mer än fördubblar hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i första kvartalet 2020 jämfört med motsvarnade kvartal i fjol.

Hyresintäkterna steg till 25,1 miljoner kronor under första kvartalet (12,1), en ökning med 107,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 24,0 miljoner kronor (11,7), en ökning med 105,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 12,9 miljoner kronor (5,9), en ökning med 118,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 13,0 miljoner kronor (5,9).

Värdeförändringar på fastigheter var 0,1 mljoner kronor (0,0).

Resultatet efter skatt blev 10,7 miljoner kronor (4,0), en ökning med 167,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,20 kronor (1,60), vilket innebär en ökning med 37,5 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NAV, steg till 111,50 kronor per aktie (106,10) per den 31 mars.

Koncernens resultat har utvecklats som förväntat och koncernens verksamhet fortsätter med oförändrad inriktning med ett fullt uthyrt fastighetsbestånd.

Covid-19 pandemin hade en begränsad påverkan på bolagets resultat och likviditet och att cirka 95 procent av hyrorna betalats enligt avtal och inga hyresförluster konstaterats.

Fyra hyresgäster, motsvarande cirka 33 procent av hyresintäkterna, beviljades inför andra kvartalet anstånd med betalning av kvartalshyran genom att i stället erlägga hyra månadsvis i förskott.

Risken för större påverkan på bolagets likviditet och resultat bedöms vara begränsad, givet att effekterna av covid-19 inte förvärras eller fortsätter under hösten.

Logistri, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter25,112,1107,4%
Driftöverskott24,011,7105,1%
Förvaltningsresultat12,95,9118,6%
Resultat före skatt13,05,9120,3%
Nettoresultat10,74,0167,5%
Resultat per aktie, kronor2,201,6037,5%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]