Publicerat 4 maj, 2021

Logistri genomför refinansiering som sänker räntekostnaderna kraftigt

Fastighetsbolaget Logistri har tecknat avtal avseende en ny kreditfacilitet för långsiktig finansiering av koncernens befintliga externa skuld, med möjligheter att finansiera nya fastighetsförvärv. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Bolaget har erhållit fördelaktiga villkor med drygt 30 procent lägre räntekostnad jämfört med befintlig finansiering, vilket ger goda möjligheter att utveckla värdet i bolaget och fastighetsportföljen", skriver Logistri.

Bolaget har ingått avtal med M&G Investment Management som långivare avseende ett lån om 700 miljoner kronor. Lånet är amorteringsfritt och har en fast ränta samt en löptid om fem år. Logistri kan även, efter långivarens godkännande, utöka kreditfaciliteten för att möjliggöra tilläggsförvärv.

Logistri avser att lösa tidigare obligationslån dels genom lån från M&G om 700 miljoner kronor, dels genom återbetalning med 25 miljoner kronor av bolagets likvida medel. Efter refinansiering beräknas bolagets belåningsgrad uppgå till 49,6 procent, enligt extern värdering av fastighetsportföljen per 31 december 2020.

Den nya finansieringen bedöms årligen minska kostnaden för den externa skulden med cirka 10 miljoner kronor, inklusive en positiv skatteeffekt, motsvarande pro forma cirka 2 kronor per aktie.

- Vi är mycket nöjda över den lösning som vi förhandlat fram tillsamman med M&G. Bolaget har nu en konstruktiv partner för den fortsatta utvecklingen av Logistri till ett ledande fastighetsbolag specialiserat på industrifastigheter. Vi fortsätter nu enligt vår strategi och avser att växa betydligt under de kommande åren. Långa hyresavtal i regionstäder med välskötta och starka bolag som hyresgäster samt intressanta storstadslägen med hyrespotential skapar en god förutsättning för stabila kassaflöden och värdeutveckling, kommenterar vd Ulf Attebrant.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]