Publicerat 7 april, 2022

Logisteas valberedning föreslår två nyval till styrelsen

Aktieägarna i fastighetsbolaget Logistea kallas till årsstämma fredagen den 6 maj i Stockholm.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2021.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget ska utökas från sex till sju ledamöter. Nyval föreslås av Anneli Lindblom och Stefan Hansson som styrelseledamöter. Fredrik Palm har avböjt omval. Omval föreslås av styrelseordförande Patrik Tillman och av styrelseledamöterna Bengt Kjell, Sanja Batljan, Caroline Thagesson och Johan Mark.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av A-, B-, D- och preferensaktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 100 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]