Publicerat 15 juli, 2022

Logistea rapporterar ett förvaltningsresultatet på 18 miljoner kronor i Q2

Fastighetsbolaget Logistea redovisar ett betydligt högre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Även hyresintäkterna var upp rejält.

Hyresintäkterna uppgick till 56 miljoner kronor (19).

Driftnettot uppgick till 39 miljoner kronor (13).

Förvaltningsresultatet uppgick till 18 miljoner kronor (2).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 135 miljoner kronor (102).

Resultatet före skatt var 155 miljoner kronor (104).

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev 125 miljoner kronor (80).

Resultat per aktie hamnade på 1,11 kronor (0,94).

Substansvärde per aktie låg på 16,3 kronor (11,8).

"Efterfrågan är fortsatt god på funktionella lokaler för lager, logistik och lätt industri och vår vakansgrad är väldigt låg –närmare 100 procent av våra ytor är uthyrda. Det är en siffra vi är mycket nöjda med och som visar på vår förmåga att attrahera nya och behålla befintliga hyresgäster. Vi ser också att trenden där företag flyttar hem produktion till Europa och Sverige håller i sig. Resultaten av osäkra leveranser och vilka problem det medfört har tydliggjorts de senaste åren varför det är ett naturligt steg för många företag att ha produktionen närmare. Ökad produktion på hemmamarknaden innebär dessutom ökad lokal lagerhållning, vilket gynnar oss", kommenterar vd Niklas Zuckerman.

Logistea, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Hyresintäkter5619194,7%
Driftöverskott3913200,0%
Förvaltningsresultat182800,0%
Värdeförändringar fastigheter, totalt13510232,4%
Resultat före skatt15510449,0%
Nettoresultat1258056,3%
Resultat per aktie, kronor1,110,9418,1%
Substansvärde per aktie, kronor16,311,838,1%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]