Publicerat 14 juni, 2024

Logistea går ihop med norskt fastighetsbolag – skapar bolag med fastighetsvärde om 13 miljarder kronor (uppdatering)

(uppdatering gäller fler tillägg i texten)

Fastighetsbolaget Logistea kommer slås ihop med det norska fastighetsbolaget KMC Properties för att bilda ett bolag inom logistik, lager och lätt industri. Transaktionen kommer ske genom att Logistea köper verksamheten i KMC genom att emittera nya aktier.

KMC Properties är idag noterat på Oslobörsen.

Affären väntas vara färdig runt 11 juli i år förutsatt att vissa villkor uppfylls, framgår det av ett pressmeddelande.

"Den tillkännagivna transaktionen idag är en strategisk milstolpe för både Logistea och KMC. Det sammanslagna bolaget bildar ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri med en mycket stark finansiell och operationell utgångspunkt", säger Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman i en kommentar.

Det nya bolaget väntas ha ett fastighetsvärde som överstiger 13 miljarder kronor och ett driftnetto som nästan uppgår till 900 miljoner kronor.

Tekniskt sett förvärvar Logistea all verksamhet i KMC Properties genom att köpa aktierna i dotterbolaget KMC HoldCo som värderas till 3 259 miljoner kronor. Betalningen kommer ske genom en emission av cirka 16,3 miljoner A-aktier och runt 214,6 miljoner B-aktier i Logistea. Logisteas aktier kommer fortsatt handlas på Stockholmsbörsen.

Flera stora aktieägare i KMC som tillsammans äger runt 68,7 procent av aktierna har ställt sig bakom affären. I Logistea har ägare motsvarade runt 68,4 procent av aktierna och 73,1 procent av rösterna uttryckt stöd för förslaget. Fastighetsprofilen Rutger Arnhult är storägare i både Logistea och KMC.

Styrelserna i Logistea och KMC ska idag skicka ut kallelser till extra bolagsstämmor för att avhandla sammanslagningen.

På grund av sammanslagningen kommer Logistea senarelägga sin rapport för det andra kvartalet från den 11 till den 12 juli.

Efter ett handelsstopp inför nyheten kommer handeln i Logistea återupptas klockan 10.25.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]