Publicerat 14 juni, 2024

Logistea går ihop med norskt fastighetsbolag – skapar bolag med fastighetsvärde om 13 miljarder kronor (uppdatering 2)

(uppdatering 2 gäller kommentar från CFO och uppdaterad kursutveckling)

Fastighetsbolaget Logistea kommer slås ihop med det norska fastighetsbolaget KMC Properties för att bilda ett bolag inom logistik, lager och lätt industri. Transaktionen kommer ske genom att Logistea köper verksamheten i KMC genom att emittera nya aktier.

KMC Properties är idag noterat på Oslobörsen.

Affären väntas vara färdig runt 11 juli i år förutsatt att vissa villkor uppfylls, framgår det av ett pressmeddelande.

"Den tillkännagivna transaktionen idag är en strategisk milstolpe för både Logistea och KMC. Det sammanslagna bolaget bildar ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri med en mycket stark finansiell och operationell utgångspunkt", säger Logisteas styrelseordförande Patrik Tillman i en kommentar.

Det nya bolaget väntas ha ett fastighetsvärde som överstiger 13 miljarder kronor och ett driftnetto som nästan uppgår till 900 miljoner kronor.

Tekniskt sett förvärvar Logistea all verksamhet i KMC Properties genom att köpa aktierna i dotterbolaget KMC HoldCo som värderas till 3 259 miljoner kronor. Betalningen kommer ske genom en emission av cirka 16,3 miljoner A-aktier och runt 214,6 miljoner B-aktier i Logistea. Logisteas aktier kommer fortsatt handlas på Stockholmsbörsen.

Logistea har tidigare sagt att ett samgående kan vara ett sätt för bolaget att nå sitt mål om ett fastighetsvärde om 15 miljarder kronor i slutet av 2024. I ett mejl till Finwire skriver Logisteas finanschef Philip Löfgren att valet av just KMC var den höga uthyrningsgraden och refinansieringspotentialen.

"Fastighetstypen, den långa genomsnittliga hyreslängden på över 11 år och den höga uthyrningsgraden på 98,5 procent är några av de parametrar som intresserade oss", skriver Löfgren.

"Vi möjliggör värdeskapande till våra aktieägare genom bland annat synergieffekter, ökad likviditet i aktier och refinansieringspotential", fortsätter Löfgren.

På frågan om de kan dela med sig av några planer kring den norska marknaden svarar Löfgren att de tillsammans med den nya styrelsen kommer sätta målsättningen för Norge och övriga länder.

"Klart är att vi ska vara ett bolag som vill göra bra affärer och vara en bra parter för våra hyresgäster. De två befintliga styrelserna har samsyn att vi ska fortsätta att växa men i vilken takt och vilka geografier ska vi diskutera i lugn och ro."

Flera stora aktieägare i KMC som tillsammans äger runt 68,7 procent av aktierna har ställt sig bakom affären. I Logistea har ägare motsvarade runt 68,4 procent av aktierna och 73,1 procent av rösterna uttryckt stöd för förslaget. Fastighetsprofilen Rutger Arnhult är storägare i både Logistea och KMC.

Styrelserna i Logistea och KMC ska idag skicka ut kallelser till extra bolagsstämmor för att avhandla sammanslagningen.

På grund av sammanslagningen kommer Logistea senarelägga sin rapport för det andra kvartalet från den 11 till den 12 juli.

Efter ett handelsstopp inför nyheten återupptogs handeln i Logistea klockan 10.25. Aktien rusade initialt med över 11 procent för att sedan mattas av. I skrivande stund är aktien upp 3,4 procent.

På Oslobörsen har KMC:s aktie stigit 3,1 procent.

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]