Publicerat 31 mars, 2022

Logistea förvärvar lager- och logistikfastighet för 85 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Logistea har förvärvat en lager- och logistikfastighet i Hylte i Småland med ett underliggande fastighetsvärde om 85 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan är cirka 22 600 kvadratmeter med en årlig hyresintäkt på 8,6 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

Den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till åtta år.

Affären finansieras genom en emission av 848 594 B-aktier i Logistea till teckningskursen 33 kronor per aktie, banklån samt kontant betalning.

– Förvärvet av denna fastighet i Hylte med stark intjäning stärker Logisteas intjäningsförmåga och kassaflöde. Den utgör ett utmärkt komplement till vår befintliga fastighetsportfölj och ligger i linje med vår förvärvsstrategi att förvärva fastigheter med stabila hyresgäster och lång återstående kontraktslängd, säger Tobias Lövstedt, COO, Logistea.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]