Publicerat 15 augusti, 2023

Logistea förlänger och tecknar nytt hyresavtal med NKT HV Cables

Fastighetsbolaget Logistea har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med NKT HV Cables avseende uppförande av en produktions- och testanläggning på fastigheten Bulten 1 i Alingsås.

Investeringen är på 160 miljoner kronor och byggnaden väntas stå färdig under första halvåret 2025, skriver Logistea i ett pressmeddelande.

Logistea har även förlängt hyresavtalet med NKT om cirka 10 700 kvadratmeter i den befintliga byggnaden till slutet av april år 2045. Årshyran, exklusive tillägg, för de två hyresavtalen uppgår sammanlagt till 26,75 miljoner kronor. Det samlade hyresvärdet för de båda avtalen uppgår till cirka 560 miljoner kronor, jämfört med det tidigare kontrakterade hyresvärdet som var cirka 90 miljoner kronor.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]