[ Annons ]

Publicerat 3 april, 2019

Living labs ska involvera boende

Ramboll ska nu använda metoden Living labs för att minska utanförskap i utsatta områden. Projektet bygger på att boende ges möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö och på så sätt bygga socialt kapital.

Patrik Derk är ansvarig för social hållbarhet på Ramböll. Dessförinnan har han hunnit med att vara rektor på skolorna i miljonprogrammen Ronna och Hovsjö, och därefter vd för det kommunala bostadsbolaget Telge Hovsjö. Det är härifrån han nu hämtar inspiration och kunskap till det nya projektet Living Labs.

[ Annons ]

– De yttersta konsekvenserna av utanförskap är att unga människor skadar varandra allvarligt eller i värsta fall tar livet av varandra i gängrelaterat våld. Vi vet av erfarenhet att närmiljö och inkludering har stor betydelse i arbetet med att bryta destruktiva beteenden. Genom att ge de boende möjlighet att påverka skapas en positiv spiral med stora effekter på välbefinnandet. Det är det vi tar fasta på. Kan vi rädda ett enda liv har vi lyckats, säger Patrik Derk

Metoden för Living labs innebär att de boende ges möjlighet att vara med och påverka sin närmiljö och på så sätt bygga socialt kapital. Man hoppas att arbetet ska kunna skalas upp och leda till ett samarbete med UN-Habitat, FN:s boende- och bosättningsorgan, som också deltar i referensgruppen.

Exakt var man kommer att praktisera metoderna är ännu inte helt klart, men Ekebo i Upplands Väsby är en trolig plats. De boende ska inte bara vara i fokus för arbetet utan också vara i majoritet i referensgrupper med en jämn könsfördelning.

– Det handlar om vilka värderingar vi vill ska råda i vårt samhälle. Jämställdhetsfrågan är en viktig fråga och kvinnors delaktighet är också avgörande i arbetet med att bryta utanförskap i bostadsområden.  Det är angeläget och viktigt att Living labs vänder sig till alla grupper i samhället, eftersom det skapar faktiska förutsättningar för att känna sig delaktig. Ska vi göra det här så ska vi göra det på riktigt, på ett sätt där alla är representerade, säger Patrik Derk.

Övriga deltagare i projektet är Polismyndigheten, KTH Byggteknik och Stena Fastigheter. Finansiering sker till 50 procent av de deltagande parterna och till 50 procent av Vinnova genom utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]