[ Annons ]

Publicerat 13 november, 2015

Lite röklukt får hyresgästen tåla

Det räcker inte att det bara luktar lite röklukt från grannen, även om man själv upplever det som besvärande. Det fick ett par erfara efter domar både i Hyresnämnden och hovrätten.

Två sammanboende hyresgäster kontaktar sin hyresvärd och klagar på att det luktar cigarettrök i deras lägenhet. De anser att det är ett stort problem eftersom mannen får problem med sin hälsa på grund av röken. Paret är övertygade om att röken tränger in från lägenheten under. De menar att det är så påtagligt att ett av deras rum blivit inpyrt av röklukt.

[ Annons ]

Hyresvärden kontrollerar ventilationen samt tätar olika utrymmen där det finns öppningar
för ledningar och där det kan komma in rök. Miljökontoret kopplas in och gör en inspektion. Men de finner inget som tyder på att det tränger in cigarettrök från grannen. När det gäller rummet som blivit inpyrt kan den av tjänstemännen som har ”miljökontorets bästa näsa” känna en svag röklukt. Paret som anser att problemet kvarstår trots de åtgärder hyresvärden gjort ansöker i hyresnämnden om ett åtgärdsföreläggande. Men ansökan avslås.

Hyresnämnden anser inte att det finns något som tydligt visar att det tränger in rök från grannlägenheten. Visserligen luktar det rök i ett rum men det anser nämnden inte är tillräckligt för att de ska leda till ett åtgärdsföreläggande. Beslutet överklagas till hovrätten men paret förlorar även där.

Hovrätten anser liksom hyresnämnden att problemet finns men det är inte särskilt allvarligt och något en hyresgäst normalt får tåla.

Kommentar från Mikael Gulliksson, chefsjurist, Fastighetsägarna Sverige:
I det aktuella fallet hade hyresvärden agerat på ett korrekt sätt och försökt att komma tillrätta med problemet genom att vidta åtgärder. Enligt praxis måste en hyresgäst tåla vissa normala förekommande störningar som exempelvis tobaksrök. Vanligtvis tas inte hänsyn till att en person kan vara extra känslig mot tobaksrök. Men uppstår en tvist och frågan om åtgärdsföreläggande ska prövas i domstol kan det ha betydelse för den bedömning som görs att hyresvärden agerat och försökt att lösa problemen.

Fastighetsägarna har tidigare gjort en kartläggning och bland annat diskuterat möjligheterna för hyresvärdar att motverka olägenheter som uppstår på grund av rökning eller att lagen skulle kunna förtydligas när det gäller hyresgästers skyldighet att inte orsaka olägenheter. I det sammanhanget kan det noteras att en av Fastighetsägarnas ansvarsnämnder har ansett att det för närvarande är tveksamt hur långtgående krav man kan ställa på en rökande hyresgäst i ljuset av Hyreslagens regler om bostadshyresgästers direkta besittningsskydd. Även det talar för att ändring i lagen skulle vara bra.

Kartläggningen om rökning i bostad finns i Fastighetsägarnas kunskapsbank på www.fastighetsagarna.se

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]