Jan Buthkei, André Agi och Franz Forsberg-Mussault, kompetensansvariga för parametrisk design på Link arkitektur. Foto: Link arkitektur.
Publicerat 16 december, 2019

Link arkitektur rekryterar André Agi

Link arkitektur vill satsa mer på parametrisk design och gör det bland annat genom att rekrytera experter i både Sverige, Norge och Danmark.

Link arkitektur är övertygade om att framtiden inom digitalisering ligger i parametrisk design, ett effektivt verktyg för att lämna beräkningarna till skript och frigöra tid till arkitektonisk gestaltning.

[ Annons ]

På Sverigekontoret ska utvecklingen ledas av nyrekryterade André Agi, en av Sveriges främsta utvecklare inom parametrisk design. Tillsammans med Franz Forsberg-Mussault i Norge och Jan Buthkei Danmark kommer han att driva satsningen. Målet är att effektivisera det interna arbetet, göra det enklare och mer självklart att skapa hållbara byggnader och att i ännu större utsträckning kunna bistå beställarna med underlag för en så god investering som möjligt.

– Det ska bli enormt spännande att följa hur vår yrkesroll kommer att utvecklas i takt med tekniken. En del oroar sig för hur automatisering kommer att påverka hur vi skapar arkitektur och att det finns en risk att vi bygger bort människorna, men det är tvärt om. Våra arkitekters och ingenjörers roll ska alltid vara att skapa bra arkitektur och att fatta beslut kring projektets utformning när både fakta och mjukare värden ska tas hänsyn till. Utnyttjandet av nya tekniker handlar snarare om att ge dem förutsättningar att fatta mer informerade beslut, menar André Agi, kompetensansvarig för parametrisk design på Link arkitektur.

André Agi kommer senast från Liljewall arkitekter, där han arbetat med digital utveckling och parametrisk design. Han har också en bakgrund inom programmering och är utbildad arkitekt. På Link arkitektur blir han nu kompetensledare för parametrisk design. Parallellt med det kommer han att arbeta i projekt samt med att utöka marknaden i Göteborg.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]