Publicerat 9 februari, 2021

Lindabs vinst högre än väntat

Ventilationsbolaget Lindab omsatte mindre än väntat, men vinsten var högre än marknaden förutspått. Utdelningen föreslås höjas.

Omsättningen sjönk 8,4 procent till 2 314 miljoner kronor (2 526). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 405.

Rörelseresultatet blev 248 miljoner kronor (212), väntat rörelseresultat var 219. Rörelsemarginalen var 10,7 procent (8,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 248 miljoner kronor (212), med en justerad rörelsemarginal på 10,7 procent (8,4).

Resultatet efter skatt blev 186 miljoner kronor (143), analytikerkonsensus 159.

I utdelning föreslås 3,40 kronor (1,75), väntat 3,00. Förslaget är att utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen, i maj respektive november.

Lindab, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning2 3142 405-3,8%2 526-8,4%
Rörelseresultat24821913,2%21217,0%
Rörelsemarginal10,7%9,1%8,4%
Rörelseresultat, justerat24821217,0%
Rörelsemarginal, justerad10,7%8,4%
Nettoresultat18615917,0%14330,1%
Resultat per aktie, kronor1,88
Utdelning per aktie, kronor3,403,0013,3%1,7594,3%
Konsensusdata från Factset

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]