Publicerat 9 februari, 2021

Lindabs vinst högre än väntat (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar)

Ventilationsbolaget Lindab omsatte mindre än väntat, men vinsten var högre än marknaden förutspått. Utdelningen föreslås höjas.

Omsättningen sjönk 8,4 procent till 2 314 miljoner kronor (2 526). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 405.

Rörelseresultatet blev 248 miljoner kronor (212), väntat rörelseresultat var 219. Rörelsemarginalen var 10,7 procent (8,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 248 miljoner kronor (212), med en justerad rörelsemarginal på 10,7 procent (8,4).

Resultatet efter skatt blev 186 miljoner kronor (143), analytikerkonsensus 159.

I utdelning föreslås 3,40 kronor (1,75), väntat 3,00. Förslaget är att utdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen, i maj respektive november.

”Ventilationsbolaget Lindab avslutar 2020 med ytterligare ett starkt kvartal. Med en rörelsemarginal på 10 procent för helåret når Lindab den högsta rörelsemarginalen på mer än tio år. Vi går in i 2021 med en anpassad kostnadsbas, en effektiv organisation och en stark finansiell ställning", skriver vd Ola Ringdahl i rapporten.

Lindab-chefen skriver också att försäljningen gradvis har återhämtat sig under det andra halvåret i takt med att byggaktiviteten successivt ökat.

Han skriver också att den starka ekonomiska ställningen möjliggör såväl förvärv som investeringar. Företaget har också nått sitt mål om en rörelsemarginal på 10 procent.

Lindab, MkrQ4-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2019Förändring
Nettoomsättning2 3142 405-3,8%2 526-8,4%
Rörelseresultat24821913,2%21217,0%
Rörelsemarginal10,7%9,1%8,4%
Rörelseresultat, justerat24821217,0%
Rörelsemarginal, justerad10,7%8,4%
Nettoresultat18615917,0%14330,1%
Utdelning per aktie, kronor3,403,0013,3%1,7594,3%
Konsensusdata från Factset

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]