Publicerat 25 september, 2020

Lindabs valberedning nu utsedd

Verkstadsbolaget Lindabs styrelseordförande Peter Nilsson har nu utsett en valberedning i samråd med bolagets tre största ägare.

I denna ingår:
*Göran Espelund, utsedd av Lannebo Fonder.
*Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden.
*Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder.
*Peter Nilsson, som ordförande i Lindab International.
*Göran Espelund har utsetts till valberedningens ordförande.

I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2021 års årsstämma avseende bland annat val av ordförande för stämman, val av styrelse och styrelseordförandearvode till styrelse, eventuella utskott och revisorersammansättning av valberedning inför årsstämma 2022

Bolaget kommer i samband med sin rapport för tredje kvartalet 2020 offentliggöra datum för årsstämma 2021.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]