Publicerat 11 februari, 2022

Lindabs resultat lägre än väntat

Ventilationsbolaget Lindab redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var dock 9,3 procent lägre än väntat. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 23,0 procent till 2 560 miljoner kronor (2 082). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 469. Organisk tillväxt var 20 procent.

Rörelseresultatet blev 311 miljoner kronor (225), väntat rörelseresultat var 343. Rörelsemarginalen var 12,1 procent (10,8).

Justerat rörelseresultat uppgick till 311 miljoner kronor (225), väntat var 343, med en justerad rörelsemarginal på 12,1 procent (10,8).

Både rörelseresultatet och det justerade rörelseresultatet avser kvarvarande verksamhet.

Resultatet efter skatt blev 2 212 miljoner kronor (186). Resultat per aktie hamnade på 2,88 kronor (2,43). Dessa siffror avser hela bolaget.

I utdelning föreslås 4,00 kronor per aktie (3,40). Väntat var 4,00. Utbetalning kommer att ske vid två tillfällen.

"Efterfrågan på Lindabs produkter är god och kunderna har uppskattat vår leveranssäkerhet, särskilt i tider då det varit brist på stål och annat material. Försäljningen har gynnats av höga
stålpriser, eftersom Lindab har varit proaktiva i prissättningen. Detta har bidragit till att bibehålla bruttomarginalerna även när inköpskostnaderna ökat", skriver vd Ola Ringdahl.

Den strategiska renodlingen genom försäljningen av Astron Building Systems är nu slutförd.

”Den strategiska renodlingen är nu slutförd och Lindab går in i en ny fas med fokus på lönsam tillväxt", skriver Lindab-chefen.

Under förra året förvärvade Lindab fem stycken bolag.

"Lindab har en stark och motiverad organisation. Med vår närvaro i hela Europa och en robust försörjningskedja har vi goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning. 2021 har varit ett år då vi stärkt Lindab ytterligare", avslutar han sitt vd-ord.

Lindab, MkrQ4-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ4-2020Förändring
Nettoomsättning2 5602 4693,7%2 08223,0%
Rörelseresultat311343-9,3%22538,2%
Rörelsemarginal12,1%13,9%10,8%
Rörelseresultat, justerat311343-9,3%22538,2%
Rörelsemarginal, justerad12,1%13,9%10,8%
Nettoresultat22118618,8%
Resultat per aktie, kronor2,882,4318,5%
Utdelning per aktie, kronor4,004,000,0%3,4017,6%
Konsensusdata från Factset

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]