Publicerat 23 oktober, 2020

Lindab rapporterar högre vinst än förväntat (uppdatering)

(uppdatering avser omsättning och information om affärsområdena)

Verkstadsbolaget Lindab rapporterar en vinst för det tredje kvartalet som slår prognosen. Omsättningen är nästan i linje med förväntat. Bolagets kassaflöde har under perioden förstärkts betydligt.

Omsättningen sjönk 6,5 procent till 2 302 miljoner kronor (2 462). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 333 miljoner kronor. Organiskt minskade försäljningen med 4 procent.

"Kvartalet inleddes med en dämpad efterfrågan till följd av fortsatt osäkerhet relaterad till covid-19. Försäljningsutvecklingen var varierad mellan individuella marknader och produkter. Norden, som är Lindabs försäljningsmässigt största region, har haft en fortsatt positiv organisk försäljningstillväxt medan övriga regioner hade en minskad efterfrågan jämfört med samma period föregående år", skriver bolaget.

Vad gäller prestationen för de olika affärsområdena så har den varit olikartad.

"Under kvartalet har Ventilation Systems återhämtat sig och Profile Systems fortsatt att öka försäljning och resultat. Building Systems försäljning har minskat som en följd av rådande osäkerhet på marknaden, men lönsamheten har varit fortsatt god", skriver Lindab.

Rörelseresultatet blev 266 miljoner kronor (273), väntat rörelseresultat var 248 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 11,6 procent (11,1).

Justerat rörelseresultat utföll på 262 miljoner kronor (273), med en justerad rörelsemarginal på 11,4 procent (11,1).

Resultatet före skatt var 257 miljoner kronor (267), väntat var 239 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 198 miljoner kronor (212), väntat var 181 miljoner kronor.

Resultatet per aktie blev 2,59 kronor (2,78).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 452 miljoner kronor (395).

Lindab, MkrQ3-2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2019Förändring
Nettoomsättning2 3022 333-1,3%2 462-6,5%
Rörelseresultat2662487,3%273-2,6%
Rörelsemarginal11,6%10,6%11,1%
Rörelseresultat, justerat262273-4,0%
Rörelsemarginal, justerad11,4%11,1%
Resultat före skatt2572397,5%267-3,7%
Nettoresultat1981819,4%212-6,6%
Resultat per aktie, kronor2,592,78-6,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet45239514,4%
Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]