Publicerat 20 juli, 2021

Lindab ökar omsättning och resultat i linje med preliminära siffror – fortsatt hög byggaktivitet väntas

Ventilationsbolaget Lindab redovisar ökande omsättning och justerat rörelseresultat i linje med de preliminära siffrorna från bolagets omvända vinstvarning.

Omsättningen steg 23,9 procent till 2 747 miljoner kronor (2 218). Den organiska tillväxten var 26 procent och valuta påverkade nettoomsättningen negativt med 4 procent.

Rörelseresultatet blev 356 miljoner kronor (148). Rörelsemarginalen var 13,0 procent (6,7).

Justerat rörelseresultat utföll på 356 miljoner kronor (222), med en justerad rörelsemarginal på 13,0 procent (10,0).

Resultatet före skatt var 346 miljoner kronor (139).

Resultatet efter skatt blev 278 miljoner kronor (76).

Resultat per aktie hamnade på 3,64 kronor (1,00).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 227 miljoner kronor (295).

"Efterfrågan var hög under andra kvartalet och omsättningen ökade väsentligt jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Samtliga affärsområden utvecklades positivt med organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet. De två största affärsområdena, Ventilation Systems och Profile Systems, uppvisade den högsta försäljningen samt det högsta rörelseresultatet någonsin för ett enskilt kvartal. Det ledde sammantaget till ett rekordstarkt rörelseresultat", skriver bolagets vd Ola Ringdahl i rapporten.

För andra halvåret tror Ringdahl på fortsatt hög byggaktivitet, med höga stålpriser vilka kommer medföra utmaningar.

"Genom vårt nära samarbete med de största aktörerna inom stålindustrin har vi en god bild av förväntad marknadsutveckling. Vår bedömning är att bristen på stål och därmed höga stålpriser kommer att hålla i sig åtminstone en bit in i nästa år. Vi planerar verksamheten och vår prissättning därefter", fortsätter Ringdahl.

Lindab, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning2 7472 21823,9%
Rörelseresultat356148140,5%
Rörelsemarginal13,0%6,7%
Rörelseresultat, justerat35622260,4%
Rörelsemarginal, justerad13,0%10,0%
Resultat före skatt346139148,9%
Nettoresultat27876265,8%
Resultat per aktie, kronor3,641,00264,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet227295-23,1%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]