Publicerat 5 maj, 2021

Lindab ökade rörelseresultatet mer än väntat – har börjat med prishöjningar mot kund

Ventilationsbolaget Lindab redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

Omsättningen sjönk 3,6 procent till 2 248 miljoner kronor (2 332). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 225.

Rörelseresultatet blev 193 miljoner kronor (184), väntat rörelseresultat var 184. Rörelsemarginalen var 8,6 procent (7,9).

Resultatet efter skatt blev 140 miljoner kronor (136), analytikerkonsensus 133.

Resultat per aktie hamnade på 1,83 kronor (1,78).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 60 miljoner kronor (26).

Lindab har påverkats av kraftiga prishöjningar av den viktiga insatsvaran stål och har börjat höja priser mot kund för att kompensera för detta.

Vd:n Ola Ringdahl tror på en ökad byggaktivitet under 2021 i takt med samhällets återöppning.

"Den långsiktiga efterfrågan på Lindabs ventilationsprodukter gynnas av ett ökat intresse för lösningar som skapar hälsosamma inomhusmiljöer och minskar energiförbrukningen. Tack vare Lindabs produktportfölj och starka närvaro i hela Europa har vi goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten i en positiv riktning på både kort och lång sikt", kommenterar Ringdahl.

Lindab, MkrQ1-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2020Förändring
Nettoomsättning2 2482 2251,0%2 332-3,6%
Rörelseresultat1931844,9%1844,9%
Rörelsemarginal8,6%8,3%7,9%
Nettoresultat1401335,3%1362,9%
Resultat per aktie, kronor1,831,782,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet6026130,8%
Konsensusdata från Factset

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]