Publicerat 23 september, 2021

Lindab avyttrar affärsområdet Building Systems – höjer tillväxtmål till 10 procent

Ventilationsbolaget Lindab säljer affärsområdet Building Systems till franska byggbolaget Groupe Briand. I samma veva informeras det att styrelsen för Lindab beslutat om uppdaterade finansiella mål som innebär att tillväxten nu väntas bli 10 procent årligen.

Avyttringen av Building Systems är villkorat av konkurrensgodkännande i Ryssland, vilket förväntas erhållas inom två till fyra månader. Transaktionen förväntas innebära engångskostnader på cirka 430 miljoner kronor under det tredje kvartalet och påverkar inte kassaflödet.

Affärsområdet, som är Lindabs verksamhet för stålbyggnader under varumärket Astron, hade en omsättning på 946 miljoner kronor under 2020. Det motsvarade 10 procent av Lindabs totala omsättning. Den justerade rörelsemarginalen var 5,9 procent, jämfört med koncernens som låg på 10 procent.

"Vår prioritering för framtiden är inom ventilation i Europa. Det är huvudsakligen inom affärsområdet Ventilation Systems som vi genomför vårt omfattande investeringsprogram och våra förvärv. Efter avyttringen kommer vi att ha kvar två affärsområden som är väl integrerade med varandra och där Lindab har rätt kompetens för att nu ytterligare öka både omsättning och lönsamhet", säger Lindabs vd Ola Ringdahl.

När det gäller de uppdaterade finansiella målen höjs tillväxtmålet till 10 procent per år, som en kombination av organisk och förvärvad tillväxt, från nuvarande 5-8 procent. Rörelsemarginalen ska framöver överstiga 10 procent årligen. Däremot lämnas målen för nettoskuld och utdelning oförändrade.

"Lindab har visat starkt förbättrade resultat under de senaste åren. Nu renodlar vi verksamheten och efter avyttringen av affärsområdet Astron Building Systems koncentrerar vi alla krafter på Ventilation Systems och Profile Systems. Den starka balansräkningen gör att vi kan accelerera förvärvstakten och vi höjer därför tillväxtambitionen ytterligare", kommenterar styrelseordförande Peter Nilsson.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]