Publicerat 24 februari, 2017

Liljewall arkitekter inrättar forskningsstiftelse

Med viljan att främja en hållbar och demokratisk samhällsutveckling har Liljewall arkitekter inrättat en ny forskningsstiftelse. Till stiftelsen kan personer som studerar, arbetar eller forskar inom arkitektur, konstnärlig gestaltning eller hållbar samhällsbyggnad ansöka om medel.

Ansökan är till Leif Blomkvist Forskningsstiftelse inom Liljewall arkitekter för hållbar samhällsutveckling, LBF, har öppnat redan nu. Anslagssökning sker löpande och beslut om aktuella forskningsprojekt tillkännages två gånger om året.

[ Annons ]

– Vi vill stödja forskningen inom de viktiga samhällsområden där vi verkar, samtidigt som vi vill uppmuntra till en fortsatt stark stadsbyggnadsutveckling, säger Liljewall arkitekters styrelseordförande Lissie Rossing i ett pressmeddelande.

Den nyinrättade stiftelsen bär namnet efter en av företagets grundare, tidigare vd och arbetande styrelseordförande Leif Blomkvist. En stark entreprenör och visionär, som tillsammans med övriga partners och styrelse arbetat med att utveckla företagets organisation och framtida inriktning.

– Det är naturligtvis mycket hedrande och utvecklande att få möjlighet att aktivt medverka till att koppla ihop aktuell och framtida forskning med praktikens förutsättningar, säger Leif Blomkvist.

Anslag kan sökas av enskilda personer eller grupper från institutioner, organisationer och företag. I första hand kommer utbildning och forskning som bedrivs eller tillgodoser intressen i Sverige att stödjas. I andra hand kan medel från stiftelsen fördelas internationellt.

Styrelsen
Stiftelsens ordförande är Leif Blomkvist och styrelseledamöter är ass. Professor Nina Ryd, Chalmers Tekniska Högskola, arkitekt SAR/MSA Lissie Rossing, arkitekt, partner och ordförande i Liljewall arkitekter AB och Niclas Sundgren, marknadschef Division Building Ramböll.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]